Morningmeditation At Work

person writing on paper sheet

This post follows in Swedish

Det är i tiden att lyfta meditation som ett erbjudande på arbetsplatser. Det är egentligen det mest självklara steget för företag som önskar vara attraktiva. Att erbjuda fysisk aktivitet är etablerat sedan länge, nu lyser behovet av och intresset för vikten av ett inre lugn. För att kunna hantera stress bättre, för att tydligare kunna använda sin intuition, för att ha klarhet och skärpa när det behövs. Men också för glädje och att känna meningsfullhet i det vi gör. Då inspirerar vi andra. Och kanske undviker en och annan vägg att gå in i, på vägen framåt.

Jag erbjuder Morningmeditation At Work. Avskalad, tydligt guidad och med fokus på generella men universella områden. Fokus, inre lugn för klarhet och balans, meningsfullhet och inre/yttre inspiration – fylla på för att kunna sprida positiv energi. Meditation som känns.

Hör av dig om Du vill veta mer på camillakumara@gmail.com. Jag har mer än fyra års erfarenhet av att leda gruppmeditationer, i Sverige och internationellt, samt har utforskat temat i olika former i 17 år. Välkommen med förfrågan!

#consciouscorporations #attraktivarbetsplats #spiritualintelligence #millenialsatwork

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: