Fuerteventura Energywork Retreat 2020

Fuerteventura Island – Anchoring New Earth
Grid/ Leyline /Energywork Retreat 3-8 februari 2020

For English, see further below ❤

Ljuskreatörer! Välkommen till en magisk kraftresa som byggts upp och bit för bit laddats ner under tre års tid från de högre dimensionerna. Nu är det dags. I direkt anslutning till 2020-2-2 portalen hålls ett fönster öppet för oss för att samskapa med Universum. Under fyra fulla dagar och fem nätter har vi ett eget “sanctuary” (villa i avskildhet) helt för oss själva. Vi kommer att göra energiarbete på många fantastiska platser, i en vulkankrater, med båtfärd till vacker vortex-ö, med vandring till det heliga berget Tindaya och vi toppar med upplevelsen Stargazing – se Vintergatan på en av Europas bästa platser för att se stjärnhimlen tillsammans med guide. Känner du dig kallad att vara med?

Här bor vi: http://www.lalagunafuerteventura.com/en_home.php
Stargazing: https://starsbynight.es/

Välkommen med din anmälan! Epost camillakumara@gmail.com

Kostnader och planering

Kostnad för retreat med boende i gemensam villa: Pris ca 10 500 kr exempelpris för del i dubbelrum med egen terass, eget badrum. Ett av rummen håller både en dubbelsäng och ett loft med två enkelsängar.

Gemensamt utrymme med kök etc samt gemensam trädgård med pool. Villan ligger helt avskilt. Inbjuder till egen morgonmeditation/ yoga/ morgondopp utomhus. 

Om intresset är större än husets bäddar finns alternativet att boka ytterligare en mindre villa i närheten.

Frukost ingår, levereras varje dag till oss. 

3-4 middagar ingår, egen kock till huset alternativt i form av picnic i samband med kvällsutfärd. 

Ingår gör också transporter till och från Isla Lobos och Mountain Tindaya. Exklusiv egen Stargazing kväll med guide.

Vad ingår inte: Flygresa, transport till och från flygplats eller annan ort där du väljer att bo före eller efter retreat. Övriga måltider som ej nämns såsom luncher etc.

Anmälningsavgift och bekräftelse på plats: 3000 kr, dessa dras av från totalsumman som går ut per faktura senare. Kan betalas med insättning BG 189-1217 alternativt Swish 0704284359. Anmälningsavgift återbetalas ej.  

Angående flyg. Norweigian flyger direktflyg på måndagar, nedresa går med dem 3 feb vilket passar perfekt. Flera väljer att stanna på annat boende till nästkommande måndag 10 feb men andra flyg med mellanlandningar går förstås lör-sön.

Med mycket kärlek och ödmjukhet inför uppdraget,
Camilla och Guide-team

In English

Light Bringers! Welcome to a magical journey of power that has been built up and bit by bit downloaded over three years from the higher dimensions. Now its time. In a direct connection to the 2020-2-2 portal, a window is kept open for us to co-create with the Universe. For four full days and five nights, we have our own “sanctuary” (private villa) entirely for ourselves. We will do energy work in many fantastic places, in a volcanic crater, by boat trip to beautiful vortex island, with hiking to the holy mountain Tindaya and we top with the experience Stargazing – see the Milky Way in one of Europe’s best places to see the starry sky with guide. Do you feel the Divine Call to some of the anchor points of Atlantis? Let me know ❤

Cost of retreat with accommodation in shared villa: Price SEK 10,500 (1110 USD) example price for part in double room with private terrace, private bathroom. One of the rooms holds both a double bed and a loft with two single beds.

Communal space with kitchen etc as well as shared garden with pool. The villa is completely secluded. Invites to morning meditation / yoga / morning dip outdoors.

If the interest is greater than the beds of the house, the alternative is to book another smaller villa nearby.

Breakfast is included, delivered to us every day.

3-4 dinners are included, private chef to the house or in the form of a picnic in connection with evening outings.

Also included are transfers to and from Isla Lobos and Mountain Tindaya. Exclusive Stargazing evening with guide.

What’s not included: Air travel, transport to and from airport or other place where you choose to stay before or after retreat. Other meals not mentioned such as lunches etc.

Registration fee: SEK 3000 (300 USD), these are deducted from the total amount that will be paid out per invoice later. Can be paid with PayPal, BG 189-1217 or Swish for Sweden. Registration fee is non-refundable.

Regarding flights from Sweden. Norweigian flies direct flights on Mondays, which fits perfectly. Many choose to stay at other accommodation until next Monday 10 Feb, but other flights with stopovers will of course go Sat-Sun.

With much love and joy for this exciting mission,
Camilla and Guide team

Contact me at camillakumara@gmail.com

3 thoughts on “Fuerteventura Energywork Retreat 2020

  1. Thank you, Camilla. I’ve got the translation now! I feel a little disappointed we are sharing rooms, as I find it usually better for me to have a little private space especially to sleep well. People often ‘bed down’ and rise at different times!

    I will give it serious thought and get back to you when sure!

    Lots of love,

    Gwyneth

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: